Novi nanomateriali, kot so novi MoSIx polimeri, ponujajo veliko zanimih potencialnih uporab, od kompozitov do maziv, nosilcev nanosenzorjev in poljskih emiterjev.

Center odličnosti »Nanoznanosti in nanotehnologije« (CO NiN) predstavlja odgovor slovenskih raziskovalcev in industrije na izzive nove tehnologije. V okviru projekta CO NiN je zbrana vrhunska oprema, ki omogoča raziskovalcem doseganje pomembnih rezultatov. Ker so ta spoznanja ključnega pomena za razvoj industrije, so se številna podjetja pridružila CO NiN. Na osnovi novih znanj in tehnoloških postopkov si obetajo dvig tehnološke ravni proizvodov v koraku z razvojem sorodnih področjih v drugih državah po svetu.

 

Velik interes študentov za področje nanotehnologije kaže, da predstavlja področje nanoznanosti in nanotehnologije mlajšim generacijam izjemen izziv, v povezavi z Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana pa obeta izvrstne možnosti raziskav in aplikacij. Ustanovitev CO ponuja organiziran pristop k raziskavam in na ta način omogoča mladim raziskovalcem dialog in sodelovanje s slovensko industrijo.

 

CO NIN je izrazito interdisciplinarne narave, saj na različnih področjih dela združuje ugledne fizike, kemike in elektrotehnike. Z upoštevanjem interesov različnih raziskovalnih skupin in inštitucij pokrivajo teme raziskovalnih projektov v okviru CO velik del slovenske raziskovalne sfere, pri tem pa imajo tudi ustrezno regionalno dimenzijo. Takšen koncept CO NiN predstavla stičišče interesov raziskovalcev javnih raziskovalnih zavodov in industrije.

n

Poslanstvo        Člani       Kontakt        Oprema       Projekti      Vodje projektov      Izvajalci     Zanimivosti

Center odličnosti:Nanoznanosti
in nanotehnologija

 

Poslanstvo

Naslov:

 

Institut Jozef Stefan

Jamova cesta 39

SI-1000 Ljubljana

 

Odsek za kompleksne snovi

Vodja:

Prof. dr. Dragan Mihailović

E-mail: dragan.mihailovic@ijs.si

Tajništvo:

Martina Knavs, Smiljana Golja

Tel: +386 1 477 3220 Fax: +386 1 477 3998

 E-mail: martina.knavs@ijs.si

ENG

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska