Naslov:

 

Institut Jozef Stefan

Jamova cesta 39

SI-1000 Ljubljana

 

Odsek za kompleksne snovi

Vodja:

Prof. dr. Dragan Mihailović

E-mail: dragan.mihailovic@ijs.si

Tajništvo:

Tamara Matevc, Martina Knavs

Tel: +386 1 477 3220 Fax: +386 1 477 3998

 E-mail: tamara.matevc@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

 

Fotografija 9

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG