CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Mikroskop je namenjen in se uporablja pri rutinski kontroli kvalitete nanosov tankih plasti v procesu razvoja in proizvodnje tankoplastnih UV/IR filtrov, feroelektrične keramike in ostalih nanostrukturiranih površin. Lateralna ločljivost mikroskopa in njegova mehanska stabilnost sta izredno dobri, tako da predstavlja trenutno najbolj zmogljiv optični mikroskop na Institutu J.Stefan.

 

Grelna mizica za polarizacijski mikroskop tipa HCS402 Instec predstavlja kakovosten dodatek k optičnemu mikroskopu, ki omogoča gretje in ohlajanje vzorca v razponu od -190°C do 400°C. Nabavljena oprema je prilagojena objektivom z veliko delovno razdaljo in jo je mogoče namestiti na opazovalno mesto nabavljenega mikroskopa. Grelno mizico uporabljamo za merjenje temperaturne odvisnosti  transmisije optičnih modulatorjev svetlobe na osnovi tekočih kristalov, v katere so vgrajeni nanostrukturirani IR/UV tankoplastni optični filtri.

 

Fotonski korelator  ALV 5000 za polarizacijski mikroskop ima logaritemsko časovno skalo v razponu od 100 ns do nekaj ur. Korelator je namenjen opazovanju časovne dinamike svetlobnega vira, ki ga s pomočjo optičnih vodnikov vodimo do sistema dveh fotopomnoževalk in ustreznih konverzijskih elektronskih sklopov ter nadalje v korelator, ki je v celoti digitalen. Sistem omogoča merjenje avtokorelacije in navzkrižne korelacije in bo s pomočjo optičnih vodnikov priključen na polarizacijski mikroskop. V ta namen bo izdelan še dodaten optični adapter, ki bo omogočal zajem svetlobe iz dveh poljubnih točk v vidnem polju mikroskopa. Sistem uporabljaljamo za zelo natančne meritve dinamike tekočekristalnih modulatorjev s tankoplastnimi UV/IR filtri.

Visokoločljivi polarizacijski mikroskop

Za več informacij kontaktirajte:miha.skarabot@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Za izvajanje projektne faze »Razvoj tehnologije tankoplastnega UV/IR filtra«v okviru projekta Nano-strukturirane površine in mejne plasti (vodja prof. dr. Igor Muševič) smo v letu 2004 nabavili polarizacijski mikroskop z grelno mizico in optičnim korelatorjem.