CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Sistem za EPR meritve pri nizkih temperaturah omogoča meritve med 4 K in sobno temperaturo. Z izvorom UV svetlobe vzbudimo material v kratkoživo vzbujeno stanje in posnamemo EPR specter. S takimi eksperimenti lahko študiramo faze v nanostrukurah, ki so pomembni v fotokatalizi

Sinteza novih 1D nanostruktur

Za več informacij kontaktirajte: polona.umek@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Avtoklava s prostornino 40 in 200ml omogočata natančno regulacijo temperature. Izvedba obeh avtoklavov pa tudi omogoča regulacijo tlaka, kar je pomembno z vidika raziskovanja faznih diagramov pri Sintezi 1D nanomaterialov s hidrotermalno metodo.

Mikrovalovi pospešijo reakcijo in tako močno skrajšajo reakcijske čase. Prednost uporabe mikrovalov je tudi v tem, ker omogoča sintezo materialov v manj stabilnih fazah