CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Oprema je locirana na Kemijskem inštitutu in je od 1. 1. 2006 na voljo vsem partnerjem projekta.

 

Za več informacij kontaktirajte:

bozidar.ogorevc@ki.si , vid.selih@ki.si, janez.jamnik@ijs.si

Elementni masni spektrometer z vzorčevanjem z lasersko ablacijo

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Z elementnim masnim spektrometrom z vzorčevanjem z lasersko ablacijo (LA-ICP-MS) lahko analiziramo vsak trdni material, ki absorbira lasersko svetlobo. Velikost preiskovane, to je z laserjem obsevane površine (površinska ločljivost) je v območju od 4 do 100 µm. Meje zaznave so reda velikost mg/kg oziroma mg/kg in so odvisne od preiskovanega materiala in analita. LA-ICP-MS je nova tehnika za karakterizacijo materialov in je primerna za analizo heterogenih vzorcev, vključkov in tankih filmov. Zato je nepogrešljivo orodje pri sintezi sodobnih in mikro-materialov. Zaradi obsevanja razmeroma majhne površine je primerna tudi za tiste vzorce, kjer imamo na voljo le zelo majhno količino materiala (npr. mikrostrukture).

V okviru Investicije št. 11 smo nabavili dopolnilno in komplementarno opremo, ki je nujna za pripravo laboratorija za namestitev in delovanje sistema LA-ICP-MS. Sklopljena aparatura omogoča mikrosondiranje površin trdnih vzorcev pri atmosferskem tlaku z ločljivostjo od 4 do 100 mikrometrov in detekcijo večine elementov periodnega sistema z mejami zaznave velikostnega razreda ppb do ppm. Sistem je sestavljen iz dveh sklopov, ki se med seboj dopolnjujeta in sta bila nabavljene pri različnih ponudnikih. 1. Sklop je sistem za lasersko ablacijo NWR UP 213, 2. sklop pa je Elementni masni spektrometer Agilent 7500ce. V skladu z zakonom o javnih naročilih smo kot najugodnejšega ponudnika za 1. sklop izbrali podjetje Omega d.o.o., ki zastopa proizvajalca New Wave Research, kot najugodnejšega ponudnika za 2. sklop pa smo izbrali podjetje Chemass d.o.o., ki zastopa proizvajalca Agilent Technologies. Oprema je locirana na Kemijskem inštitutu in je od 1. 1. 2006 na voljo vsem partnerjem projekta.

Elementni masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo in naprava za lasersko ablacijo