CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Naprava se uporablja za izvedbo eksperimentov, pri katerih je istočasno potrebno nastaviti veliko število (bio)kemijskih reakcij ali pa pripraviti veliko število vzorcev (več 100). Biokemijski procesi so zelo kompleksni in večinoma je potrebno preizkusiti številne reakcijske pogoje, kar zahteva dolgotrajno in naporno ročno delo. Prav tako je na področjih molekularne biologije, biokemije in proteomike pogosto potrebno v kratkem času pripraviti veliko število bioloških vzorcev.  Janus omogoča hitro in natančno pipetiranje rastopin z majhnim volumnom (1-200 uL) in tako lahko v nekaj minutah nastavimo veliko število eksperimentov z minimalno porabo reagentov. S tem pristopom je mogoče izvajati obsežne eksperimente, za katere bi sicer potrebovali veliko vec casa in delovne sile.     

Janus- sistem za avtomatizirano manipuliranje s tekočinami

Za več informacij kontaktirajte: Marko.Fonovic@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Sistem za robotizirano pipetiranje nl količin