CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Za več informacij kontaktirajte:

kristof.krnel@ijs.si

Karakterizacijo vhodnih prahov za pripravo nano-kompozitov

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Znotraj podsklopa V. C/C-SiC kompoziti uporabljamo opremo za karakterizacijo vhodnih prahov za pripravo nano-kompozitov po metodi mešanja nano-prahu SiC s fenolno smolo in naknadno impregnacijo ogljikovih tkanin. Z dobrim poznavanjem porazdelitve velikost izhodnih prahov je močno olajšana priprava suspezij prahov s fenolno smolo z nižjo viskoznostjo, kar vodi do hitrejše proizvodnje C/C-SiC nano kompozitov in je v interesu sofinancerja MS Produciton

Laserska svetloba potuje skozi medij, v katerem so razpršeni delci, in iz spektra sipane svetlobe se izračuna njihovo velikost. Najpomembnejša merila pri izbiri ustreznega analizatorja porazdelitve velikosti delcev so merilno območje instrumenta, njegova resolucija (število senzorjev) in možnosti deaglomeracije delcev z ultrazvokom.

 

Granulometer LA 920 podjetja HORIBA-Jobin Yvon (Francija) je edina naprava, ki ima vgrajeno ultrazvočno sondo, ki omogoča dovolj dobro deglomeracijo keramičnih prahov. Druge prednosti tega granulometra so tudi majhen delovni volumen, kar je pri našem delu lahko pomembno, saj nimamo vedno velike količine vzorca, in pa dobra resolucija zaradi velikega števila senzorjev sipane svetlobe.