CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Za več informacij kontaktirajte:

Goran.drazic@ijs.si

Visokotemperaturna peč za sintranje v kontrolirani atmosferi

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Visokotemperaturna peč za sintranje v različnih atmosferah se uporablja za pripravo različnih sodobnih keramičnih in nanomaterialov Najvišja temperatura, ki jo peč doseže: 2400 °C v inertni atmosferi in  1800 °C na zraku.

Visokotemperaturna peč za sintranje v različnih atmosferah se uporablja za pripravo oziroma termično obdelavo različnih sodobnih keramičnih in nanomaterialov. Peč uporablja grafitne grelce in najvišje temperature, ki jih doseže so 2400 °C v argonu, 2650 °C v heliju in  s posebnim nastavkom 1800 °C na zraku. Omogoča tudi uporabo v redukcijski atmosferi in vakuumu. Peč ima ločen sistem za dovajanje plinov in vakuumski sistem. Relativno velika cona peči in polnjenje od spodaj omogočata pripravo večjih vzorcev. Peč se med drugim uporablja za raziskave in pripravo kompozitnih materialov za uporabo pri ekstremnih pogojih (vesoljska tehnologija, bodoči fuzijski reaktorji, itd.)