CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Za več informacij kontaktirajte:

janez.jamnik@ki.si, robert.dominko@ki.si, edi.kranjc@ki.si

Difraktometer

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Difraktometer firme PANalytical ima primarni monokromator - največjo možno ločljivost laboratorijskega instrumenta (večjo imajo le sinhrotronski izvori). To je izrednega pomena pri analizi kristalne strukture preiskovanih materialov, kjer je kompleksnost problemov neposredno povezana z ločljivostjo difraktometra.

Aparat je opremljen z različnimi nosilci vzorcev in je primeren za analizo vseh vrst polikristaliničnih materialov: prahov, manjših gladkih vzorcev (do velikosti večjega kovanca) ali večjih vzorcev nepravilnih oblik (do velikosti pesti). Manjše količine prahov ali prahove, občutljive na zrak, je mogoce snemati tudi zaščitene v kapilari.

Oprema je od oktobra 2005 dostopna vsem partnerjem v okviru projekta. Gre za osnovno opremo, ki omogoča zanesljivo določanje fazne sestave polikristaliničnih materialov (kvalitativno in kvantitativno), primerna je tudi za analizo kristalne strukture in ostalih parametrov, kot je na primer približna velikost nanodelcev itd.