Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

 

Projekti CO NiN

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

Znotraj CO NiN se je formiralo šest raziskovalnih projektov, ki so pokrili področja nanoznanosti in nanotehnologije v Sloveniji:

 

1. Sinteza nanodelcev in nanokompozitov

2. Nano-strukturirane površine in mejne plasti

3. Sinteza 1D anorganskih nanostruktur in bionanostruktur

4. Nanomateriali za elektrokemijske sisteme

5. Karakterizacija na nanometerski skali

6. Nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo

 

V okviru prvih štirih projektov smo pokrili različna področja sinteze nanomaterialov. Intenzivno so se vključevala številna podjetja, ki uporabljajo, sintetizirajo ali razvijajo različne nove nanomateriale. Znotraj zadnjih dveh projektov pa se je vzpostavila infrastrukturna podpora v karakterizaciji snovi na nanometerski skali ter tehnološka platforma nanolitografije za razvoj elektronike. Tudi v okviru teh dveh projektov je bil izražen velik interes industrije.

 

Najpomembnejši pa je bil razvoj raziskovalne infrastrukture, dopolnitev in posodobitev obstoječe opreme

 

V okviru aktivnosti, ki jih je izvajal CO NiN, je sodelovanje med raziskovalci, ki prihajajo iz različnih polj znanosti, postalo tesnejše in aktivnejše, zaznati pa je tudi mnogo več posluha za izražen interes iz industrije. Področje nanotehnologije je postalo bistveno bolj zanimivo za gospodarstvo in podjetja. Dosežen je bil zelo visok in kvaliteten nivo sodelovanja z industrijo, saj je bilo zaradi redne prisotnosti raziskovalcev iz industrije pri skupnih meritvah in raziskovalnem delu vzpostavljenih zelo veliko formalnih in neformalnih povezav. Zgradila so se resnična partnerstva, kjer so se raziskovalni cilji in prioritete, kakor tudi metode in postopki določali na podlagi medsebojnih diskusij in odločitev. Postavljeno je bilo inovativno okolje, ki omogoča razvoj aplikativnih znanj na področju NT s postavitvijo multi-regionalnega infrastrukturnega centra odličnosti in tematsko povezane tehnološke mreže.

Uspeli smo preseči fragmentacijo razvojno raziskovalnih potencialov s kontinuirano pozornostjo na širjenju odličnosti tudi izven centra: na eni strani organizacijo različnih tipov izobraževanja (v okviru Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, izobraževanje za zunanje uporabnike), na drugi strani pa povezovanje s projekti 5. in 6, pa tudi 7. OP.

 

Znotraj projekta CO NiN so bili združeni interesi 26 podjetij in 6 raziskovalnih ustanov na področju nanoznanosti in nanotehnologije. Predstavniki industrije so dostopali do vrhunske opreme, ki je bila zbrana v okviru centra odličnosti, prav tako pa tudi do  konkretnih rezultatov raziskovalcev in do mladih kadrov, izšolanih na področju nanoznanosti in nanotehnologije. Prav neomejen dostop do vrhunske opreme se je izkazal kot glavni interes industrije, zaradi katerega se je v CO NiN tudi tako zelo intenzivno vkljucevala.

 

Raziskovalci CO NiN so v svoje temeljne raziskave anticipirali cilje, ki so bili zanimivi za industrijo in na ta način začeli vzpostavljati možnosti za trajnejša sodelovanja, nova partnerstva med industrijo in raziskovalno shemo ter seveda utrditev sodelovanja z obstoječimi partnerji. Dolgoročno pomeni to znižanje tržnih tveganj.

 

Dosežen je bil hitrejši razvoj inovacijskega okolja na področju nanotehnologije, neposredna izmenjava relevantnega znanja in učinkovit ter transparenten dostop do raziskovalne in analitične opreme.

 

NAZAJ