CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Za sintezo novih 1D nanostruktur in študij mehanizma njihovega nastanka pod hidrotermalnimi (solvotermalnimi) pogoji so nujno potrebna oprema visokotlačne reakcijske posode (avtoklavi) odporni  na različne reakcijske medije. Več

Za več informacij kontaktirajte: polona.umek@ijs.si

 

 

Za več informacij kontaktirajte:

Sinteza novih 1D nanostruktur

V okviru projekta Nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo je bil zgrajen nov poljski mikroskop za opazovanje in določitev emisijskih lastnosti posamičnih hladnih elektronskih emiterjev, ki ležijo na površini ravne katode. Več...

Za več informacij kontaktirajte: vincenc.nemanic@ijs.si

Sinteza vrstične in projekcijske mikroskopske tehnike

Spremljanje sprememb mase, toplotnih efektov in analiza razvitih plinov pri kemijskih reakcijah je na področju znanosti o materialih ključnega pomena. Aparatura za termično analizo zato sodi med zelo potrebno rutinsko analitsko opremo vsakega laboratorija, ki se ukvarja z razvojem novih materialov.  Več...

 

Za več informacij kontaktirajte: marjeta.macek@ijs.si

 

Sistem za termično analizo

Naprava se uporablja za izvedbo eksperimentov, pri katerih je istočasno potrebno nastaviti veliko število (bio)kemijskih reakcij ali pa pripraviti veliko število vzorcev (več 100). Več...

 

Za več informacij kontaktirajte: Marko.Fonovic@ijs.si

Janus- sistem za avtomatizirano manipuliranje s tekočinami

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

1 2 3 4

1 2 3 4