CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Nepogrešljivo orodje pri sintezi sodobnih in mikro-materialov Več

Za več informacij kontaktirajte: bozidar.ogorevc@ki.si, vid.selih@ki.si, janez.jamnik@ijs.si

 

 

 

Elementni masni spektrometer z vzorčevanjem z lasersko ablacijo

Za določitev porazdelitve velikosti delcev v izhodnih materialih tipičnih velikosti 0,02-100 mm se uporabljajo naprave, ki delujejo na principu sipanja laserske svetlobe: granulometri. Več...

Za več informacij kontaktirajte: kristof.krnel@ijs.si

Karakterizacijo vhodnih prahov za pripravo nano-kompozitov

Posodobitev in povečanje čistih prostorov za delo s tankimi plastmi na Odseku za elektronsko keramiko omogoča delo z zahtevnejšimi vzorci: to so plasti na podlagah večjih dimenzij in tanjše plasti debelin nekaj 10 nm. Več...

 

Za več informacij kontaktirajte: Barbara.malic@ijs.si

Priprava plastnih struktur

S sistemom lahko določujemo elektronske lastnosti tankih slojev organskih polprevodnikov in situ. S tem smo pridobili možnost prilagajanja pogojev naparevanja zahtevanim elektronskim lastnostim Več...

 

Za več informacij kontaktirajte: gvido.bratina@p-ng.si

Sistem za analizo elektornskih lastnosti

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

1 2 3 4

1 2 3 4