CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

V okviru projekta NANOELEKTRONIKA IN NAPRAVE ZA NANOTEHNOLOGIJO je bil zgrajen nov poljski mikroskop za opazovanje in določitev emisijskih lastnosti posamičnih hladnih elektronskih emiterjev, ki ležijo na površini ravne katode. Osnovna ideja mikroskopa z ločljivostjo na atomskem nivoju temelji na sintezi dveh doslej ločeno uporabljenih mikroskopskih tehnik: a) vrstične tehnike, kjer z natančnim vodenjem tokovne sonde tik nad površino ravne katode merimo emisijsko karakteristiko posamičnega emisijskega mesta in b) projekcijske tehnike, s katero skozi odprtino sonde kotno in hitrostno porazdelitev emitiranih elektronov na luminiscenčnem zaslonu tudi zabeležimo. Po ročnem justiranju razdalj in nastavitvi nekaterih parametrov je delovanje mikroskopa vodeno z računalnikom. Potreben tlak za delovanje je v območju 10-10 mbar. Trenutna izvedba omogoča preiskavo nano-strukturiranih ravnih katod premera 25 mm.

Sinteza vrstične in projekcijske mikroskopske tehnike

Ultravisoko vakuumski sistem z napajalniki, merilniki in kontrolnimi enotami

Za več informacij kontaktirajte: vincenc.nemanic@ijs.si

 Inovativna izvedba vrstičnega poljskega mikroskopa za opazovanje emisijskih mest na ravni katodi. Levo je pomični del, ki omogoča mikrometrske korake katode v XYZ smereh. Elektrone fiksna zaslonka usmeri na luminiscenčni zaslon. Trenutno sliko zajemamo s CCD kamero, prepuščeni tok merimo s pikoampermetrom.

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG