CO združuje velik izbor sodobne opreme, ki je uporabna za razvoj nanotehnologije, še posebej za analizo nanodelcev, nanomaterialov in površin.

Visokotemperaturna peč za sintranje v kontrolirani atmosferi

Visokotemperaturna peč (Thermal Technology Inc., Santa Rosa, ZDA, model 1000-3560-FP20T) za sintranje v različnih atmosferah. Najvišja temperatura,ki jo peč doseže: 2400 °C v inertni atmosferi in  1800 °C na zraku. Peč se uporablja za pripravo različnih sodobnih keramičnih in nanomaterialov.

Več

 

Za več informacij kontaktirajte: goran.drazic@ijs.si

Rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO (sevanje CuKα1 = 1.5406 Å) za snemanje praškovnih posnetkov v štirih različnih konfiguracijah: (1) α1 z Johannsonovim monokromatorjem za vzorce z ravno površino, (2) kapilarna transmisija z hibridnim monokromatorjem, (3) standardna Bragg-Brentano, (4) paralelni žarek. Več...

Za več informacij kontaktirajte:

janez.jamnik@ki.si, robert.dominko@ki.si, edi.kranjc@ki.si

 

Difraktometer

Vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo omogoča delovanje v visokem in grobem vakuumu ter sodobno proučevanje nanostrukturiranih materialov. Več...

 

Za več informacij kontaktirajte: Gregor Kapun@ki.si

Vrstični elektronski mikroskop

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG

1 2 3 4

1 2 3 4