· Sinteza novih materialov je osnova za raziskavo njihovih lastnosti in za njihovo potencialno uporabo.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

Rast molekul tekočega kristala na površini grafita

· Cilj projekta »Nanostrukturirane površine in mejne plasti« je vzpostavitev inovativnega in multidisciplinarnega okolja, ki bo omogočalo zvoj aplikativnih znanj na področju aplikacije površin.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

· Sinteza nanostrukturiranih materilov je vsekakor eden od predpogojev za razvoj nanotehnologij.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

Nanostrukturirane površine in mejne plasti

Sinteza 1D anorganskih nanostruktur, bionanostruktur

Sinteza nanodelcev in nanokompozitov

· Osnova za vse sedanje in bodoče uporabe nanotehnologije v elektroniki je razvoj nanolitografskih tehnologij za izdelovanje vezij nanometrskih dimenzij.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

 

Nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo

· Pri razvoju anorganskih in organskih materialov ter makromolekul je bistvenega pomena, da imamo na razpolago ustrezne analitske metode, ki omogočajo celovito strukturo in kemijsko karakterizacijo materialov.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

Karakterizacija na nanometerski skali

Nanomateriali v elektrokemijskih sistemih

· Nanostrukturirani materiali so ključnega pomena za razvoj novih energetskih virov.

Predstavitev projekta

Ključni dosežki na projektu

Bibliografija raziskovalne skupine v letih 2004—2007

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)