Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

Možnost dostopa in uporabe  vrhunske opreme

 

 

Kako sodelovati?Sodelovanje je lahko zgolj občasno, na primer občasne meritve, v okviru projektov ali redna uporaba opreme. Prioritetno lahko dostopajo člani CO NiN.

Kvalitetni, vrhunsko usposobljeni in visoko specializirani kadri s specialnimi znanji.ki sodelujejo v okviru projekta, nudijo pregledno in hitro podporo.

Želimo vam veliko uspeha pri raziskavah.

Center odličnosti Nanoznanosti in nanotehnologije nanotehnologije ponuja raziskovalnim skupinam možnost dostopa do vrhunske opreme.

Želite postati član in partner CO NiN?

 

Številna podjetja so se pridružuila CO NiN, saj so spoznanja, do katerih prihajamo v okviru Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije, ključnega pomena za razvoj industrije.

 

Pridružite se nam tudi Vi!

 

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

ENG