Janko Jamnik

 

Vodja projekta "Nanomateriali v elektrokemijskih sistemih" Več...

 

E-mail: janez.jamnik@ki.si

Miran Čeh

 

Vodja projekta “Karakterizacija na nanometerski skali” Več…

 

E-mail: miran.ceh@ijs.si

Igor Muševič

 

Vodja projekta "Nano strukturirane površine in mejne plasti" Več...

 

E-mail: igor.musevic@ijs.si

Center odličnosti NiN sestavljajo raziskovalci na različnih področjih dela in različnimi izkušnjami. Spodaj so navedeni vodje projektov, ki sestavljajo CO.

Dragan Mihailović

Vodja centra odličnosti in projekta “Nanoelektronika in naprave za nanotehnologijo” Več...

 

E-mail: dragan.mihailovic@ijs.si

Darko Makovec

 

Vodja projekta “Sinteza nanodelcev in nanokompozitovVeč...

 

E-mail: darko.makovec@ijs.si

Aleš Mrzel

 

Vodja projekta “Sinteza 1D anorganskih nanostruktur,  bionanostruktur ter priprava kompozitovVeč...

 

E-mail: ales.mrzel@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

 

Vodje projektov

Text Box: Projekt delno sofinancira Evropska