Nanotehnologija v Sloveniji in na Inštitutu Jožef Stefan - Bibliometrična primerjava na svetovni ravni, november 2004

 

 

Študija Maje Bučar,ki je nastala v okviru Technopolis Group po naročilu Evropske komisije: Med šestdesetimi sofinanciranimi projekti iz skladov ERDF je bil CO NiN glede na svojo uspešnost pri spodbujanju interdisciplinarnega pristopa k raziskavam in visokim nivojem sodelovanja z industrijo ter zaradi sodelovanja pri kvalitetnih projektih OP EU,  prepoznan kot primer dobre prakse.

.

Naslov:

 

Institut Jozef Stefan

Jamova cesta 39

SI-1000 Ljubljana

 

Odsek za kompleksne snovi

Vodja:

Prof. dr. Dragan Mihailović

E-mail: dragan.mihailovic@ijs.si

Tajništvo:

Martina Knavs, Smiljana Golja

Tel: +386 1 477 3220 Fax: +386 1 477 3998

 E-mail: martina.knavs@ijs.si

Center odličnosti: Nanoznanosti in nanotehnologija

 

Zanimivosti

Projekt delno sofinancira Evropska unija (ESRR)

CO NiN je bil med finalisti Regio Star Awards 2009.